Ohjelmassa tutustutaan erävinkkeihin niin metsästäjän kuin luonnossa liikkujan näkökulmasta. Asiantuntijat neuvovat myös, kuinka eräretkelle voi varustautua.